Skip to content

Изолациони панели

За брза и безбедна градба на хали, магацини, деловни простории, ладилници во нашиот асортиман нудиме и изолациони панели со висок квалитет од програмата на Teknopanel Турција. Заштитата од надворешни влијаниа и високиот степен на изолација, ги прави панелите најекономичен начин на грабда и гарантирана заштеда на електирачна енергија за греење или ладење.

Во нашата програма нудиме:

Кровни панели

Кровни панели со двострана метална облога од пластифициран лим, полиуретанска изолациона пена, антикондензациона трака и заштитна фолија од двете страни.

Дебелина: од 30 до 200мм

Дебелина на лим: од 04 до 0.6мм

Покривна површина: 1000мм

Должина: до 15000мм

Достапни бои

RAL-3009

RAL-9002

RAL-9006

Фасадни панели

Фасадни панели со двострана метална облога од пластифициран лим, полиуретанска изолациона пена, заштитна фолија од двете страни.

Дебелина: од 30 до 200мм

Дебелина на лим: од 04 до 0.6мм

Покривна површина: 1000мм

Должина: до 15000мм

Достапни бои

RAL-3009

RAL-9002

RAL-9006

Фриго панели

Фриго панели наменети за изградба на ладилници, комори и внатрешни изолациони прегради составени од двострана метална облога од пластифициран лим, полиуретанска изолациона пена и заштитна фолија од двете страни

Дебелина: од 30 до 200мм

Дебелина на лим: од 04 до 0.6мм

Покривна површина: 1000мм

Должина: до 15000мм

Достапни бои

RAL-9002

RAL-9006