Skip to content

Пластифициран ребруван лим

Профилиран лим ТР35

ТР35/180 е покривен лим наменет за обложување и покривање на сите видови градежни објекти. Благодарение на своите статички и естетски особини наоѓа голема примена во градежништвото и спаѓа помеѓу најпродаваните производи од групата на кровни покривачи

Суровина:  Пластифициран и поцинкуван лим
Дебелина: 0.4 – 0.8мм
Влезна ширина: 1250мм
Покривна површина: 950мм
Должина: 15.000мм

Достапни бои

RAL-3009

RAL-5010

RAL-6028

RAL-8019

RAL-9002

RAL-9006

Профилиран лим ТР32

ТР35/180 е покривен лим наменет за обложување и покривање на сите видови градежни објекти. Благодарение на своите статички и естетски особини наоѓа голема примена во градежништвото и спаѓа помеѓу најпродаваните производи од групата на кровни покривачи

Суровина:  Пластифициран и поцинкуван лим
Дебелина: 0.4 – 0.8мм
Влезна ширина: 1250мм
Покривна површина: 950мм
Должина: 15.000мм

Достапни бои

RAL-3009

RAL-5010

RAL-6028

RAL-8019

RAL-9002

RAL-9006

Профилиран лим ТР19

ТР 19/210 е кровен и фасаден профил кој се употребува за обложување на фасадни и помали кровни површини. Исто така погоден е и за изработка на спуштени плафони во хали, покривање на настрешници, гаражи, летниковци

Суровина:  Пластифициран и поцинкуван лим
Дебелина: 0.4 – 0.8мм
Влезна ширина: 1250мм
Покривна површина: 950мм
Должина: 15.000мм

trapezni-lim-slika-36744400
Достапни бои

RAL-3009

RAL-5010

RAL-6028

RAL-8019

RAL-9002

RAL-9006

Профилиран лим ТР10

ТР 10 е нископрофилиран лим наменет за обложување на структурни елементи, фасади, ентериери. Погоден е за изработка на стреи во комбинација со лимени кровови

Суровина:  Пластифициран и поцинкуван лим
Дебелина: 0.4 – 0.8мм
Влезна ширина: 1250мм
Покривна површина: 1250мм
Должина: 4.000мм

Достапни бои

RAL-3009

RAL-5010

RAL-6028

RAL-8019

RAL-9002

RAL-9006

Профилиран лим ТР5

ТР05 е нископрофилиран лим кој што најголема примена наоѓа во изработка на стреи како замена за пластичната ламперија. Исто така погоден е за обложување на структурни елементи и ентериери.

Суровина:  Пластифициран и поцинкуван лим
Дебелина: 0.4 – 0.8мм
Влезна ширина: 1250мм
Покривна површина: 1250мм
Должина: 4.000мм

Достапни бои

RAL-3009

RAL-5010

RAL-6028

RAL-8019

RAL-9002

RAL-9006